چه هستند حرارت مقاومت در برابر Alloys?

P235GH همچنین یک فولاد رگ فشار مقاوم در برابر گرما است که در سیستم EN 10028 تعریف شده است. شبیه P265GH است اما با محتوای پایین تر کربن و از سوی دیگر با محتوای بالاتر منگنز. فولاد P235GH در مقایسه با P265GH عملکرد و استحکام کششی کمتری دارد. همچنین فولاد غیراهیلو است. این ماده همچنین برای کاربردهای با دمای بالا طراحی شده است. گفته می شود این ماده دارای کار سرد خوب و همچنین ویژگی های گرم کاری است. بنابراین آن را در لوله های حمل و نقل مایعات داغ استفاده می شود.