فولاد زوایای Xi'an Shew-E با مسئولیت محدود یکی از پیشگامان تامین کننده لوله های فولادی کربنی است و همچنین یکی از معروف ترین تولید کننده های این شرکت است که مجهز به بسیاری از کارخانجات فولاد کربن حرفه ای است. ، فولاد سرد لوله کوره، لوله های فولادی بدون درز کربن، لوله فولادی کربن جوش داده شده از شرکت ما.